GERİ KAZANIM

Geri Kazanım

Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplama ve Taşınması

Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden Ekor Metal’e bildirimleriniz dahilinde geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık akü taşıma lisansına sahip araçlarımız ile yapılmaktadır.

Araçlarda Taşıma Formu Bulundurma Zorunluluğu

Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarımızda atık taşıma formu bulundurulmaktadır. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanmaktadır.
Ekor Metal  olarak hurda akü geri kazanım faaliyeti üç ana proses de gerçekleşmektedir. Geri kazanım sonucu akü oluşturan kurşun, kurşun türevleri ve plastik geri kazanılmaktadır.
Kırma Ayrıştırma: Kapalı devre hidrodinamik çalışma mantığı kıran ve ayrıştıran ünite akümülatörleri el değmeden kırmakta ve ayrıştırarak stok sahasına taşımaktadır.
Akü parçalandıktan sonra ayrışan kurşun ve kurşun türevleri yüksek ısı fırınlarında ergitilerek ingotlar halinde ham kurşun elde edilir.
Ergitme bölümünden çıkan ham kurşunlar rafinasyon sürecinde temizlik ve alaşımlandırma sürecinden geçerek vasıflı külçe kurşun haline dönüşmektedir.

Kurşun üretim aşamasında üretim ve final kontrolüne kadar kurşun belirli periyotlarda fiziksel ve kimyasal ölçümlere ve kontroller tabi tutularak istenilen kalitede olması sağlanır. Kurşun içerinde bulunan 19 element PPM seviyesinde irdelenerek en üst kalitede kurşun üretimi gerçekleştirilir.