Kurşun Levha

* Radyasyona önlem olarak labratuvarlar. hastaneler. diş ve veteriner kliniklerinde.

* Yapı işlerinde kullanılmak üzere düz ve eğimli yerlerin çatı kaplamaları. Camilerin çatı kaplamaları. Duvar etekleri. Hendekler. Korkuluklar.

* Korozyondan korunmak için asid depoları. asid boşaltmaları ve bütün detaylı kurşun işlerinde Kurşun levha imalatı; sıvı sıcak kurşunun kalıplara dökülerek silindirlerde ezilmesi ile şekillendirilerek gerçekleşir X-RAY İyi bilindiği gibi X-ray . kontrolsüz ve yönlendirilmeden insan vücuduna teması halinde vücudu tahriş edici hatta sonucu ölüme varabilecek sonuçlar doğurmaktadır. Sonuç itibariyle x-ray tüplerinde izolasyonu sağlamak için çeşitli metallerden faydalanılmaktadır.

İki adet güvenli korunma seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki diğerine göre birkaç dezavantajı olan özel koruyuculu sıvadır. diğeri ise hiçbir dezavanajı olmadan en iyi ve tam korumayı sağlayan kurşundur

Kurşun Levha Üretiminde Kalite Prensipleri

* Hammadde Kaynağı Kurşun Levha en az %99.97 saflığındaki kurşun külçenin ısı ve ve basınçla silindirden geçirilmek sureti ile haddeleme işlemi ile elde edilmektedir. Kurşun Külçe üretiminde kullanılan kurşun külçeler Türkiye’de çoğunlukla hurda aküden imal edilmektedir. Türkiye’de doğada bulunan kurşun cevherlerinden kurşun üretimi yapılmamaktadır. Türkiye kurşun üretiminin %95 ini hurda akünün geri dönüşümünden sağlanmaktadır.
* Hammadde Üretim Şekilleri Hurda akünün külçe kurşuna geri kazanımında hurda akü reverber veya döner ocağında eritilmesi şeklinde yapılır.
* Kurşun Levhanın Paslanma Sorunu Kurşun elementi kimyasal ve fiziksel özellikleri itibari ile paslanmaz metaller sınıfındadır. Piyasada bulunan kurşun levhaların zamanla paslanma sorunları üretim teknik şekilleri ve üretimde kullanılan hammaddenin imal ediliş metodundan kaynaklanmaktadır. Kurşun levhanın ham maddesinde kullanılan kurşun külçe döner ocaklarında ve reverber fırınlarında imal edilmektedir. Döner ocakta kurşun külçe üretebilmek için, metallerin kimyasal ayrışması ve indirgenmesinin yapılabilmesi için pik talaşı kullanılır. Paslanmanın kaynağı da bu pik talaşı moleküllerinin kurşun elementinin içinde kalmasından ve bu kurşun içine karışmış bulunan demir elementinin kurşun içinde korozyona uğramasındandır. Bu nedenle kurşun levha üretiminde kullanılan kurşun külçenin mutlaka reverber ocakta üretilen kurşun külçeden imal edilmesi gerekmektedir.